ruukki forest etusivu

ruukki forest hirviaita

ruukki forest paalut

Påler og stolper

I pålene som Ruukki Forest Oy produserer brukes kun trær fra godkjente skoger med PEFC-sertifisering. Alle våre leverandører av råstoff er PEFC-sertifiserte aktører.

Råstoffet til pålene er langsomtvoksende furu med tette årringer og små kvister (pinus s).

Barken på pålene fjernes med en barkemaskin. Overflaten på treet ødelegges ikke unødvendig. Formen på pålen holder seg naturlig slik at treets bøyestyrke forblir uendret.

Dimensjonene på pålene vi leverer:
• 430 cm ¤ 12–14 cm, 405 cm ¤ 8–10 cm / 10–12 cm
• 310 cm ¤ 8–10 cm / 10–12 cm
• 250 cm ¤ 6–8 cm / 8–10 cm
• 100, 150, 200 cm 6–8 / 8-10 cm / 10–12 cm 12–14 cm

Pålene tørkes i kammertørker til 15-20 % fuktighet.

Pålene pakkes i bunter med en diameter på gjennomsnittlig 0,5 m og bindes sammen med 2-3 stålbånd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ruukki forest