ruukki forest etusivu

ruukki forest polttopuut

Fyringsved

I den fyringsved som Ruukki Forest Oy produserer brukes kun trær fra skog som er PEFC-sertifisert. Alle våre leverandører av råstoff er PEFC-sertifiserte aktører.

I tørkingen av fyringsveden bruker vi kammertørker og tørkeprosessen er helt automatisert og datastyrt.

Vår tørkekapasitet er tilstrekkelig også for svært store mengder.

Pakkingen av veden er automatisert og logikkstyrt.

Vår pakkekapasitet er tilstrekkelig til å dekke etterspørselen.

Veden pakkes i PE-LD krympeplast. Emballasjen kan brennes sammen med innholdet eller resirkuleres som plastavfall.

Pakken har et volum på 20 liter (L 300) og vekten er i gjennomsnitt 8 kg. Pakken er utstyrt med bærehåndtak.

Vår produksjon er i samsvar med ISO 9000:2000.

Vår fyringsved er laget av bjørk (betula), men også andre nordiske treslag kan leveres.

Lengden på veden er 30 cm, 25 cm eller 20 cm.

Kvaliteten på veden oppfyller kravene til kvalitetsklasse A1 i standarden EN 14961-5 for ved. EN-standarder: www.sfs.fi
Kvaliteten på veden oppfyller også kravene i Norsk Standard NS 4414.

I produksjonen av ved følges kravene i standard CEN/TS 4961:2005 EU.

På én pall pakkes 50-70 pakker avhengig av pallstørrelsen. Den vanligste pallstørrelsen er europall.

De ferdigpakkede pallene er værbestandige.

Pallene leveres i form av fulle trailere.

Pakker som ikke ligger på paller stables i containere, og mottakeren kan om ønskelig leie containeren i 45-60 døgn.

 
ruukki forest