ruukki forest etusivu

Ruukki Forest nokipannukahvit

Ruukki Forest Oy

Ruukki Forest Oy er en fullservice partner med en målsetting om å skape varige kundeforhold for brukere av fyringsved og påler.

Vår virksomhet er preget av sterk innovasjon og fleksibilitet, og dette sikrer den høye kvaliteten på våre produkter hvor målet er å øke bruken av tre.

Det høye tekniske nivået på vår produksjonsteknikk og kapasiteten til våre produksjonsmaskiner muliggjør helårs drift.

Vår produksjon er ikke bundet av årstidenes syklus.
Opprinnelsen til alt råstoff som Ruukki Forest Oy skaffer til produksjonen er så nær produksjonsanlegget som mulig.
Alle våre leverandører av råstoff hogger trær kun i PEFC-sertifiserte skoger.

Under hogsten følges prinsippene om bærekraftig utvikling og dette er også sosialt og økonomisk bærekraftig virksomhet.
De råstoffer vi bruker inneholder ingen skadelige reststoffer eller stoffer for brukerne og miljøet.

Energien som brukes under tørkingen av veden produseres av fornybare råstoffer, som flis og torv.

Materialene som brukes til å pakke veden med er alltid resirkulerbare og de kan også tilintetgjøres ved å brenne dem.

Leveringssikkerhet og kvalitet samt bærekraftig utvikling er viktige verdier for Ruukki Forest Oy

 
ruukki forest